An adjective used to describe someone of awesome character.
Man, you are such a Number Two.
viết bởi N.B.S 25 Tháng tư, 2010
an act of defacation, a bowel movement
Remeber to take the dog outside so he can do number two.
viết bởi Light Joker 01 Tháng mười một, 2006
The back up girl who always wants to see you, pronounced #2, who you call up when your main girl is fakin
Maria said she'd be here 30 minutes ago. Time to call number two.
viết bởi rideon88 05 Tháng mười hai, 2006
Heard in Sean Paul's song "Like Glue"; meaning a homosexual man.
"Still I got to stick to my girls like glue; And I man not play number two."
viết bởi Irene 19 Tháng tám, 2004
number two is a stupid cock fag jacob
max bevis is jacob number two
viết bởi wangdong 26 Tháng một, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×