tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Semen, jizz, spunk
George shot his load all over me last night, there was nut custard everywhere.
viết bởi Natasha 29 Tháng mười một, 2003