tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The act of a woman firmly grabbing the testicles with her hand.
"If you don't quit that, I'm gonna give you a nut hug."
viết bởi Malex22 23 Tháng mười hai, 2009