Top Definition
A whimsically comical medical condition with pathophysiology that occurs in the abdomen when the superior mess enteric artery and the abdominal aorta crush the left renal vein like a nut. Ironically, the syndrome can present with left nut pain in men, since the left testicle is drained by the left renal vein.
That bitch has nutcracker syndrome even though she has no nuts!
viết bởi jicstc 28 Tháng chín, 2013
When one's nuts are cracked so hard that they explode.
p1- what happened to Johnny?
p2- He got Nutcracker syndrome. :D
viết bởi IrkenAmara 04 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×