tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
To bust a nut so good every girl wants it.
That dude is nuttastic in bed.
viết bởi Nuttastic man 15 04 Tháng một, 2010