tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
I came up with an idea! It's terrible but nvtl it's an idea!
viết bởi nameisalreadyused2 13 Tháng hai, 2011