Top Definition
Means have fun in Urdu
Olay guys, see you soon
viết bởi Knightindarkness 08 Tháng mười, 2014
3 more definitions
Means have fun in Urdu
Olay guys, see you soon
viết bởi Knightindarkness 08 Tháng mười, 2014
-A greeting used by friends in meeting up or upon sharing booze.

-A band that recently started out in London, Ontario (known as O-Lay).
- Walking into a room you would say O-Lay and upon saying cheers with beer!

- The band O-lay can be found when you go onto MySpace. www.myspace.com/thebandolay
viết bởi Rockin_sioux 23 Tháng một, 2007
lap dance at mexican bull fight
Mexicans good times at bull fight. Two ho's lap dance me everyone shout olay olay olay...
viết bởi itichie_nocanpo 25 Tháng sáu, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×