tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Oklahoma blue flag thugs
ima roll up on thes niggas and show em O-city cuzz aint no pussy pheenes
viết bởi a-skip 03 Tháng chín, 2006