tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Having qualities similar to the writing of O. Henry, especially containing an ironic twist ending.
"The Village" had a very O. Henry-esque ending.
viết bởi Jess 24 Tháng tám, 2004