Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
He whom uses his superiour pointless picture posting to stupify people.
(picture of a lamp)

viết bởi Gumby 18 Tháng tám, 2003
1 8