tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
ONLY FUCK(s) WITH REAL NIGGAS
Mike OFWRN.
viết bởi SAction 02 Tháng một, 2012