Top Definition
Acronym for "Oh fuck ya bud!"

Typically and frequently utilized in Canadian fraternities to express satisfaction and joy when something good comes your way.
Guy #1: Yo we got a keg for tonight!
Guy #2: OFYB

Guy #1: The Canucks game is on, come watch.
Guy #2: OFYB
viết bởi ckactus 04 Tháng mười hai, 2014
Oh Fuck You Bitch.
Girl - I want to get married and have like tons of babies with you!
Boy - OFYB!
viết bởi Beelove414 13 Tháng hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×