Top Definition
Acronym for "Oh fuck ya bud!"

Typically and frequently utilized in Canadian fraternities to express satisfaction and joy when something good comes your way.
Guy #1: Yo we got a keg for tonight!
Guy #2: OFYB

Guy #1: The Canucks game is on, come watch.
Guy #2: OFYB
viết bởi ckactus 04 Tháng mười hai, 2014
Oh Fuck You Bitch.
Girl - I want to get married and have like tons of babies with you!
Boy - OFYB!
viết bởi Beelove414 13 Tháng hai, 2011
OH. FUCK. YEA. BABY.
Pretty Lights is coming to a town near you?? OFYB!!!
viết bởi BeM16 25 Tháng sáu, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×