tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
OH. FUCK. YEA. BABY.
Pretty Lights is coming to a town near you?? OFYB!!!
viết bởi BeM16 25 Tháng sáu, 2012
 
2.
Oh Fuck You Bitch.
Girl - I want to get married and have like tons of babies with you!
Boy - OFYB!
viết bởi Beelove414 13 Tháng hai, 2011