"OG"

A member of a rugby club in the Surrey area. Often heard proclaiming 'OG's HUH' in unison.
GLYNONIANS!!....."OG'sssss....HUH!"
viết bởi Glynonian 01 Tháng năm, 2008
A big time player/pimp.
Snoop dog is a big time OG.
viết bởi James Taylorr 23 Tháng mười hai, 2005
Old Gangsta or Original Gangsta
DJ: hey who this
Kasi: its kasi
DJ: ohh hey wat up OG
viết bởi heatressxpimp 02 Tháng năm, 2005
Short for Original...until Ice T made a song titled "Original Gangster" in the 80's which changed the meaning of OG
Oh Shit..thats helluh OG right there.!
viết bởi Mylene 30 Tháng tư, 2005
being an original gangsta
we da true og's
I graduated out the streets, I'ma real O.G (T.I. you dont know me)
viết bởi rachel 26 Tháng ba, 2005
Sorry ICE T, not ICE CUBE. lol.
The word og means original, not orignal gangsta as in ICE T's lyrics. The initials OG just fit.
viết bởi James 28 Tháng một, 2005
Original Geek. A hardcore geek.
Did ya hear what happened to Irwin's website? It took a slashdotting and it's still up. Man, he's OG.
viết bởi Randy McNally 12 Tháng sáu, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×