Original Gangsta, someone who has been around or is one of the first gangsta's
"Easy-E C-P-T OG from the other side" -from Dr Dre's 'Talk about it'

"Andre's been in the game so long, he's a right OG"
viết bởi C-P-T OG 16 Tháng tư, 2016
Original
I got these og jordans
viết bởi Gilly u 01 Tháng tư, 2016
A strain of Kush and also has the meaning of Original Gangster.
Dammmnnnn that OG Kush be dank!
viết bởi ecc206 10 Tháng mười một, 2014
Oldass Gangster
yo that fam is a real OG
viết bởi fred23cruz 03 Tháng ba, 2016
It is the abbreviation of original gangster
"Please I'm the real OG, son!"
viết bởi Lil angel 02 Tháng bảy, 2015
Original Gangster Or Oriental Gangster.
Wow, that guy is OG!
viết bởi KyleTEG 29 Tháng sáu, 2015
Acronym for original gangster. Means you have a classic style or stay with the older ways instead of newer.
Mr. Pollard is an OG because of his style and manner.
viết bởi MDMBoss777 22 Tháng một, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×