Top Definition
OHY
Oh Hell Yeah! Use as you wish.
Are you from Texas? Oh Hell Yeah!
viết bởi Texan 14 Tháng tám, 2004
Oh-ies (AKA Ohies) (n.) 1. The first decade of a century.
September 11th of 2001, the wars in Iraq and the inauguration of President Barack Obama are several events that helped define the oh-ies.
viết bởi Kurtisbadical 08 Tháng mười hai, 2009
OHY
The process of saying "Oh yeah" in a VERY, VERY fast manner.
a: "Dude, didn't Perez collect the homework?"
b: "OHY"
viết bởi OHY 12 Tháng ba, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×