tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A more dramatic version of OMFG.
OMCG, I just reenacted the 2girls1cup scenes with my grandmother!
viết bởi marzipan foetus 14 Tháng sáu, 2008