tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
OH MY FUCKING ALLAH.

OMFG for arabs.
OMFA fucking infidel suck suicide bombs!
viết bởi Tossrock 23 Tháng ba, 2005
 
2.
OMFAAAAA.
OMFA.
Is to shout

"OH MY FUCKING ALLAH!!!"
Because it is that cool.
We love our terrorists.

<3
OMFA. THAT TERRORIST JUST FUCKED THAT ALLAH.
<3
viết bởi LegallyInLove 21 Tháng mười hai, 2010