tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An abbreviation for Oh My God This Is So True
- To be heard you need to tell a story. People love stories.
- OMGTIST!
viết bởi kbolgarov 07 Tháng hai, 2010