tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
OVK
luke rhys joey and zack lol
OVK we are the best
viết bởi OVK 13 Tháng năm, 2010
 
2.
ovk
A fag that hangs out in the chess club all day.
Let's go beat up that OVK before he gets to study hall.
viết bởi NNTB 07 Tháng sáu, 2003