tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
fear of gaining weight
like OMG i have Obesophobia!!
viết bởi Julia is Rad 22 Tháng mười hai, 2006