tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Filipino/FOB way of saying okay
Do you hab a problems? Ish dish a problems por you? Hah? Ockay?
viết bởi The Chow Man 21 Tháng mười, 2004