tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
When one of your eyes slides sideways and the other stays put.
When one of your eyes decides to go live out west - cletus mackellbush
viết bởi Nick (classic) Jones 03 Tháng sáu, 2004