tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Very sublte yet moldy war, on the underside
frumnda cheeze
viết bởi joe 12 Tháng năm, 2003