1 Hilary's last effort
2 Hilary shows everyone her penis thus causing some male chauvenits to give her another look; a cock out

As Obama leads the polls going into super tuesday, Hillary knows that when october rolls around unsheathing her penis will be the only way to sway male voters in her direction.

Hilary has a 6in October Surprise
viết bởi tombo5 30 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×