tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Similar to the word 'OMG' Oh my god but this time it's 'Lord'
Oh lord, this homework is hard.
viết bởi Converted-Love 10 Tháng bảy, 2008