Top Definition
The term used to describe the natives of Ohio that cannot drive.
Person 1: Wow, did you see that?! That driver almost ran us off of the road just now!

Person 2: I know! If only those Ohesians could ever learn how to drive properly.
viết bởi dankdar bahablaster 17 Tháng tư, 2011
slang for "one from Ohio" usually used in a derogatory manner.
"Those damn ohesians cant drive if their lives depended on it!"

viết bởi Big J-I-Double-Z 05 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×