tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
kinky sex, bloodplay, the creepiest rodent you'll ever meet.
omg *moan* this sex is so Okia.
viết bởi Niiku 17 Tháng sáu, 2004