tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Beastly slang for ok
Will you take out the trash for me?
Okiekadokie :)
viết bởi Kara Dellis 21 Tháng năm, 2010