tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
When you blow a huge load of semen into a girl's eye, giving her a black eye.
Oh, I gave her the Ol Bin Laden last night!
viết bởi Jaytbar1127 02 Tháng năm, 2011