tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Adults that have the interests and behaviors of a Child.
Marcus is watching Cartoons? What an Olchai...
viết bởi Ambassador of Lulz 07 Tháng mười hai, 2009

Words related to Olchai

adult behavior child childish behavior