tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Bitches past the age 24.
"nah, i don't fuck with them old butts... they always complaining bout some shit"

"Stupid ass OLD BUTT!"
viết bởi jolemella 07 Tháng mười một, 2011