tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Noun, a sexy Amish woman.
That is an om-nomish woman right there.
viết bởi Bunkmonkey 29 Tháng bảy, 2012