An immortal, sadistic, evil chao-robot that blurts out the obvious, possibly created by Dr. Robotnik to annoy the crap out of the player.
Re: lucifer, Deamon, and Devil
Omochao: "Press the A button to jump!"
viết bởi R.K. 03 Tháng bảy, 2004
Evil little robot.
Omochao:i'm Omochao and i'm here to(turn demonic)kill you all!!HAHAHA
viết bởi Omochao himself 22 Tháng mười hai, 2003
a very stupid lame reterted annoying robot chao
omochao is evil
viết bởi protoman 14 Tháng chín, 2003
an extremely messed up robo chao.
omochao: hi i'm omochao and i'm here to *turns demonic* KILL YOU ALL!
viết bởi tommy 05 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×