tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
To constantly think about something.
Steven has sex on the brain.
viết bởi Hello-There-1989 25 Tháng tám, 2013