tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Feeling a girl or guys stomach, but not bare skin.
Man she let me go on the stairs outsidies. It was legit.
viết bởi Gangstuh D. Piddy 03 Tháng chín, 2011