tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A baby produced from a one night stand
You one night stand baby!
viết bởi Whitesall 02 Tháng năm, 2011