tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
An urban name meaning " peaceful fighter " .
Have you seen Onnicka anywhere ?
viết bởi Darren jONNA OF CRED 28 Tháng mười một, 2010