tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Amazingly good tasting or very delicious
That food was so fucking onolicious I almost died!
viết bởi disguy219 21 Tháng chín, 2010