1. verb. to be someones universe/their everything
2. verb. to keep someone up on the phone all night
3. noun. a secret crush
Rachel is my little oompaloompa.
#beautiful #sexy #unreal #bombshell #perfect
viết bởi Fraser J 19 Tháng mười, 2007
See: Mrs. Adler
viết bởi Justice 11 Tháng mười, 2003
Noun. When referenced in the plural, can refer to male genitalia.
Ouch! That guy just got hit in the oompa loompas.
#nuts #junk #jimmy #johnson #testicles
viết bởi Jarhead Clan 07 Tháng một, 2010
zach botz;short and fat
zach is an oompa loompa that wants to get hit with a baseball bat
#botz #short #fat #oompa #loompa
viết bởi oompa loompa beater 03 Tháng sáu, 2009
fat ugly little alien things that live in willy wonka's chocolate factory.
oompa loompa doopidy doo
viết bởi psycho bitch 24 Tháng hai, 2004
To get share a lolly pop or get intamit with some one.
Wanna oompa loompa?

I wanna oompa loompa with him =D
#sex #intamit #touch #sexual #fun #boy
viết bởi XxXx-Anja-xXxX 03 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×