Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A term dedicated to successful runescape players


Pronounced 0rblind
Whatsupp Ordblind?!! still f1sh1ng?
viết bởi nechhaz 28 Tháng ba, 2009
6 0

Words related to Ordblind:

fisher fishing impalas niggers runescape