tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Meaning: Very wide penis and large balls run through the family and genes.
My son got the ordean gene from my grandpa.
viết bởi xyberNick 11 Tháng tư, 2010