tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
A room dedicated for orgies. A room where an orgy is taking place
Yeah, well at least your living room isn't the orgerie.
viết bởi w1123 01 Tháng sáu, 2011