Top Definition
A term used to describe a frog like laugh
me - hey bum, how was that chem test?
jay - it was so long and hard
me - thats what she said!
jay - thats so funny! i dont think im going to be able to stop oriola-ing tonight!
viết bởi Hairy J. 10 Tháng ba, 2008
A term for a person whose friends are dorky and pathetic in comparison to the person.
Did you see her friends? They so dorky and pathetic compared to her. She's such an Oriola.
viết bởi Pooparkes 11 Tháng ba, 2008
(verb) The consumption of large amounts of popcorn
Oh man, I went to the theatres last night and totally had an oriola.
viết bởi Woberta 10 Tháng ba, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×