tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:
 
1.
Any orphan leading to another
That young boy is orphan lead.
viết bởi bfeidz 19 Tháng năm, 2009

Words related to Orphan lead

lead orphan orphan feed boy child home tuna