Top Definition
A person native to, or living in, Ottawa, Ontario Canada for a period of no less then 1 year.

The term Ottawipe can be use interchangably with Ottawan, Ottawinian, Ottawinterian etc.

Its plural form is Ottawipes.
The people of Ottawa, ON, Ottawipes, are friendly and generous, they number close to 1 million!
viết bởi I_Love_Ottawa 10 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×