tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
So cool they can spell it backwards
He's whack, his car is so ottehg.
viết bởi coolprincess22 24 Tháng tám, 2010