tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Party All Night No Sleep
Q. Are you going to be playing Call of Duty tonight?

A. You know it, PANNS boy!
viết bởi ChocolateMilk 20 Tháng mười, 2013