tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Pawchi is the cute version of potty.. like if you wanna call someone potty lovingly, you can say pawchi instead
tum pawchi ho ji pawchi!!
viết bởi AMMM 15 Tháng mười một, 2006

Words related to PAWCHI

awe chi paw poti potty
 
2.
Pawchi is the cute version of potty.. like if you wanna call someone potty lovingly, you can say pawchi instead
tum pawchi ho ji pawchi!!
viết bởi AMMM 15 Tháng mười một, 2006