tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A very fat panda.
PELZ from perfect world.
viết bởi thetruthbarer 16 Tháng một, 2009