tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
It's the action of hunting for pussy, Pussy Hunt ' ING.
Abraham: Yo, let's go Ph'ing I'm board.

Mark: Real Talk bra, I am down.
viết bởi Mr. RealTalk 08 Tháng ba, 2012